“Wij zijn er trots op dat we als eerste in Nederland een preventief huisverbod hebben kunnen realiseren”, zegt Joost Krop, zorgcoördinator Steunpunt Huiselijk Geweld NWN.
“Wij zijn er om huiselijk geweld te stoppen of voorkomen. In circa 10 procent van de cliëntsituaties zou een huisverbod uitkomst kunnen bieden. Bij een preventief huisverbod gaat het om het opstarten van een procedure zonder dat de politie door een melding of aanhouding ter plaatse is geweest. We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in korte lijnen en adequate samenwerking met politie, justitie en gemeenten. Wij zijn namelijk van mening dat een huisverbod de geweldsspiraal zou kunnen doorbreken. Maar het is erg lastig om, zonder dat er een incident heeft plaatsgevonden, vast te stellen of er sprake is van huiselijk geweld. Bovendien: wie is de pleger en wie is of zijn het slachtoffer?”

Tien dagen

“Huiselijk geweld is heel ingrijpend, maar iemand tien dagen de toegang tot de eigen woning ontzeggen is dat ook. Toch zijn wij blij dat het gelukt is. Als zorgcoördinatoren bekijken we of escalatie in een bepaalde situatie op de loer ligt. Is dat het geval, dan hebben we het mandaat om de procedure voor preventief huisverbod op te starten. Belangrijke aspecten van de juridisch gekaderde grondslag zijn veiligheid voor de betrokkenen en het (eventueel met drang of dwang) willen werken aan een oplossing. Vervolgens ondertekent de burgemeester, als eindverantwoordelijke, de beschikking. Op het gebied van huiselijk geweld zijn wij meer dan ooit een kenniscentrum, vraagbaak en initiator van interventies.”